Sürdürülebilir Turizm Programı

Programın amacı; Şişli kentsel alanının; konumundan, işlevlerinden, kültüründen, tarihinden, insanlarından, kurumlarından, deneyimlerinden, belleğinden kaynaklanan tüm potansiyelleri ortak akıl ve şeffaflık ilkeleri çevresinde birleştirerek Şişli’deki turizm sektörünü daha dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Bu amaçla; uluslararası, ulusal ve lokal kurum ve kişilerle işbirliği yapmak, ortak bir vizyon çerçevesinde birlikte davranma kültürünün gelişmesini sağlamaktır.