Destinasyon Yönetim Ofisi

GSTC kapsamında yürütülen Destinasyon Programı’na başvurarak sertifikasyon sürecini başlattık ve Şişli Destinasyon Yönetim Ofisini kurduk. Şişli’de turizmin paydaşları olan akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği sürecini başlattık. Şişli Destinasyon Yönetim Ofisi (DYO), Şişli’nin sürdürülebilir turizm gelişimini teşvik etmek ve yönetmek amacıyla kurulmuştur. Yalnızca turistler için çekici olmasını sağlamak, turistlerin bu alanı ziyaret etmelerini teşvik etmek ve turizmi yönetmek  amacıyla değil, kent yaşayanlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir yapı olarak çalışmaktadır. 

Destinasyon yönetim ofisleri, destinasyonun ekonomik büyümesine, istihdam yaratılmasına ve toplumun refahına katkıda bulunurken, sürdürülebilirlik prensiplerine de odaklanarak çevresel ve kültürel kaynakların korunmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda destinasyonun turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalışırlar. Şişli Destinasyon Yönetimi Ofisi de bu kapsamdaki görevlerini özenle gerçekleştirmeye başlamıştır.

Destinasyon Yönetim Organizasyonu Kuruluş Amacı

Turizm sektörünün bileşenlerini kamu/özel ayrımı yapmaksızın bir araya getiren, ortak akıl süreçlerine dayanan, katılımcı ve şeffaf organizasyonlardır.

Bu organizasyonlarda konvansiyonel turizm yönetimi anlayışının dışında bir anlayışla, bölgede yaşayan insanların, yerel ekonomik aktörlerin ve turizm sektörü bileşenlerinin karar alma mekanizmalarında söz hakkı bulunmaktadır.

DMO yapıları ilk gelişim süreçlerinde her kent için bir tane kurulurken, günümüzde bu yapıların her destinasyon için ayrı ayrı kurulmaya başlandığı görülüyor.

 

Mevcut turizm yönetiminden kaynaklanan koordinasyon sorunlarının çözümlenip;

Ortak proje geliştirme kültürünün,

Kentin doğru konumlanmasını sağlayacak markalaşma çalışmalarının,

Turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesinin,

Kültür varlıkları başta olmak üzere kentteki turizme katkı sağlayacak öğelerin korunmasının ve geliştirilmesinin,

Ortak bir vizyon çerçevesinde yatırım geliştirme kültürünün önü açılacaktır.